Mercedes-Benz / Záruka MBSK+

Predĺžená záruka Mercedes-Benz

Základný popis a druhy produktu „Záruka MBSK+“

Záruka MBSK+ je produkt vytvorený a ponúkaný Mercedes-Benz Slovakia, ktorý spočíva v poskytnutí opravy porúch a vád na vozidle, ktoré sú spôsobené vadou materiálu alebo vadou montáže vo výrobe, v rámci dobrovoľnej záruky MBSK konečnému zákazníkovi (majiteľovi alebo prevádzkovateľovi vozidla) prostredníctvom poverených autorizovaných opravovní, a to počas stanovenej doby, najviac však do nabehnutia stanoveného počtu kilometrov za vopred s konečným zákazníkom dohodnutú odmenu.

Dĺžka stanovenej záručnej doby, resp. stanoveného maximálneho počtu kilometrov najazdených daným vozidlom, počas ktorej má konečný zákazník nárok na poskytovanie opravy porúch a vád na vozidle v zmysle vyššie uvedenej definície, je stanovený individuálne pre každý druh produktu MBSK+.


Druhy produktu Záruka MBSK+:


Pre osobné vozidlá Mercedes-Benz:

  • MBSK+ 12 mesiacov (do 100 000 km)
  • MBSK+ 24 mesiacov (do 120 000 km)
  • MBSK+ 24 mesiacov (do 160 000 km)
  • MBSK+ 48 mesiacov (do 160 000 km)

 

Pre transportéry Mercedes-Benz je štandardne dostupná trojročná záruka ExtendPlus.

Viac informácií o Záruka MBSK+ nájdete na internetovej stránke www.mercedes-benz.sk.

  • Sme na Facebooku